+420 499 949 500

návštěvy, vycházky od 12.4.2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nemění stávající režim návštěv, ani vycházek mimo objekt či areál Domova.

Upřesnění k návštěvám

K jednomu klientovi je možná návštěva maximálně dvou osob, včetně dětí. Děti (0-18 let) nemají žádnou výjimku z pravidel. Musí doložit doklad o prodělaném onemocnění Covid-19, nebo negativním testu.

Povolené návštěvy od 29.3.2021

Máme pro Vás skvělou zprávu, od pondělí 29.3.2021 jsou opět povoleny návštěvy v obou našich zařízení. V termínech od pondělí do neděle kdykoliv odpoledne od 14 hodin. Na návštěvu se není třeba telefonicky objednávat. V případě návštěvy se dostavte ve stanovený čas a to od 14 do 15 hodin z důvodu zajištění administrativy spojené s návštěvou viz podmínky návštěv, samotná návštěva nebude časově omezena.

Prodloužení zákazu návštěv

Zákaz návštěv se prodlužuje po dobu platnosti nouzového stavu. Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než:

Hledáme pomoc dobrovolníků v první linii

K zajištění nezbytné péče a služeb pro naše klienty v rámci pandemické situace v našem regionu hledáme touto cestou personální zálohy BRIGÁDNÍKY k zapsání do interní evidence – seznamu externích spolupracovníků ochotných v případě přechodného nedostatku našeho stávajícího personálu nastoupit k nám do Domova pro seniory Trutnov po omezenou dobu na výpomoc v přímé péči.

Zákaz návštěv od 2. 3. 2021

Ačkoli vláda návštěvy v pobytových zařízeních povoluje dle usnesení vlády ČR č. 201, za podmínky negativního POC nebo PCR testu ne staršího 48 hodin nebo prodělané nemoci ve lhůtě 90 dnů, z logiky usnesení vlády ČR č. 216 článek III., bod 3 a článek VII. by neměl přijít na návštěvu nikdo jiný, než

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.